Phú Thọ: Bảo tàng Hùng Vương luôn hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường một cách tích cực

Hiện nay, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu đã tác động mạnh mẽ, gây ra những ảnh hưởng, thiệt hại đối với sự phát triển của nhiều quốc gia. Đặc biệt, nước ta nằm ở vị trí chịu tác động nghiêm trọng của các yếu tố biến đổi môi trường, biến đổi khí hậu.

Cụ thể, vấn đề ô nhiễm môi trường của nước ta vốn đã chịu sức ép từ lịch sử chiến tranh, lại phải đối mặt với các vấn đề nảy sinh từ quy mô dân số gần 100 triệu dân, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dịch COVID-19 khiến vấn đề bảo vệ môi trường ngày càng trở nên khẩn thiết và gay gắt hơn.

Nhận thức tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, từ năm 2021 đến nay, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ luôn tổ chức những chương trình, những cuộc vận động nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ Đất Tổ trong việc tham gia các hoạt động chăm sóc và bảo vệ tài nguyên môi trường.

Đặc biệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ còn phối hợp tuyên truyền, phổ biến, thực hiện: Luật Bảo  vệ môi trường năm 2020; Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn  hóa, thể thao và du lịch (Quyết định số 4216/QĐ-BVHTTDL ngày 25/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ  môi trường tại các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia (Quyết  định số 4666/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể  thao và Du lịch); Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch (Quyết định số 1066/QĐ-BVHTTDL ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Bộ tiêu chí  hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động thể dục thể thao trong các khu dân cư, nơi công cộng (Quyết định số 1794/QĐ-BVHTTDL ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).  

Tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh. Bổ sung trang thiết bị phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tại các khu, điểm du lịch, di tích, cơ sở văn hóa, thể thao, địa điểm vui chơi giải trí… Đẩy mạnh tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường. 

Mặt khác, giới thiệu, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả. Treo băng rôn, pano, áp phích tại trung tâm các huyện, thành, thị; xã, phường, thị trấn; nhà văn hóa khu dân cư, trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đường phố chính, nơi tập trung đông người (khuyến khích sử dụng từ các vật liệu thân thiện với môi trường). 

Theo đó, để hưởng ứng các phong trào do Công đoàn Sở, Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ phát động. Công đoàn Bảo tàng Hùng Vương đã phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức, thực hiện tốt việc giữ gìn cảnh quan tại công sở, hàng tuần đều tổ chức vệ sinh nhà trưng bày, trụ sở làm việc; thực hiện mô hình hành lang xanh, góc làm việc xanh tại cơ quan; các hoạt động hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon một lần; các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6; tháng hành động vì môi trường trong năm 2022…

Đoàn viên Công đoàn Bảo tàng Hùng Vương tham gia giữ vệ sinh cơ quan xanh – sạch – đẹp
Lãnh đạo, cán bộ Bảo tàng Hùng Vương hưởng ứng ngày môi trường thế giới
Lãnh đạo, cán bộ Bảo tàng Hùng Vương hưởng ứng ngày môi trường thế giới

Với những kết quả đạt được, trong năm 2023 Bảo tàng Hùng Vương sẽ tiếp tục phát huy, hưởng ứng những phong trào bảo vệ môi trường để góp phần xây dựng cơ quan, công sở ngày càng xanh – sạch – đẹp.

Nguyễn Thị Thanh Loan

Phòng Hành chính – Quản trị

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *